Lisbeth

 

 

 Prisliste gravstein 2018


PRISER VANLIG STØRELSE PÅ STEIN(inntil ca 99x85cm)
Større steiner må det avtales om utløser noe merkostnad.

Et nytt navn på eksisterende stein kr 4100.- + 500 ved gull, eller ikke polert overflate, eller ved håndskjæring.
+oppussing vask rens navn, minneord og ornament kr 1900. + kr 500 ved gull, eller ved ikke polert overflate, eller håndskjæring.

Et nytt navn Bronsebokstaver eksisterende stein kr 5100 + 500 ved gull vask rens kr 500.-

Omsliping kr 9500.-(Lage stein slik den var, vi ser om det er mulig når vi får bilde) med et navn og ornament, deretter kr 1000,- pr navn + kr 500 pr navn ved gull eller ikke polert overflater. 

 

Oppussing, vask og rens et navn, minneord og ornament kr 2000.- + kr 500 ved gull eller ikke polert overflate. Deretter kr 500 pr navn. + 500kr ved gull eller ikke polert overflate.

Selvanningskasse kr 2000.- ferdig montert med jord. Passer alle i kantstein/beddrammer. Bare vannrøret synes i beddet. (Kr 1000.- ved montering selv.) (Tømmes ikke om vinteren)

Kantsteiner polert (Beddrammer) kr 2000.- ferdig montert. (kr 1500.- ved montering selv)

Når kunden har egen stein: Skjæring kr 1000.- Sokkel kr 2000.- Bolting kr 500.-

 

Frakt kr 500,- ved henting og utkjøring.