Forslag til fellessalmer

 

 

NS416    Alltid freidig når du går  NS487    Ingen er så trygg i fare
NS836    Bedre kan jeg ikke fare  NS497    Jeg er i Herrens hender
SB238    Blott en dag  EV283    Jeg går til himlen, der er mitt hjem
NS817    Bred dina vida vingar  NS602    Jesus, styr du mine tanker
NS187    Deilig er jorden  NS669    Kjærlighet fra Gud
NN3c      Det er makt i de foldede hender  NS414    Lei, milde ljos, i gjennom skoddeheim
NS38      Det hev ei rose sprunge NS418    Med Jesus vil eg fara 
NS857    Eg er ein gjest i verda  NS45      Mitt hjerte alltid vanker
NS843    Eg veit i himmelrik ei borg  NS86      Navnet Jesus blekner aldri,
NS493    Ein fin liten blome NS486    Nærmere deg, min Gud, nærmere
NS812    Fager kveldssol smiler NS814    O bli hos meg, nå er det aftentid
NS838    Gud, når du til oppbrudd kaller SB116    O store Gud, når jeg i undring aner
X72        Han er min sang og min glede EV482    Som en herlig gudomskilde
NS346    Han tek ikkje glansen av livet  NS608    Så ta da mine hender
NS268    Herre Gud, ditt dyre navn og ære NS698    Å leva det er å elska