Gravferdsstønad:

 

Gravfedstønad er en behovsprøvet stønad som NAV gir. Dette kan dekke faktiske og nødvendige utgifter til

begravelse med inntil 22.723 kr p.d.d. for personer som var medlem av folketrygden.

Båretransport til gravsted utover 20 km, blir dekket av NAV, utover en egenandel på 2.272 kr 

Satsen gjelder for dødsfall som inntreffer fra og med 1. Januar 2016.

 

Byrået er behjelpelig med å sende søknad til NAV for pårørende.