Ved dødsfall i hjemmet eller annet sted utenfor institusjon

Ved dødsfall i hjemmet og andre steder utenfor sykehus eller sykehjem, er vi alltid klare til å hente avdøde. Det vi/dere må passe på er at det har vært lege og sett på avdøde før vi kan komme og hente (Avdødes fastlege eller legevakt). Dere når oss hele døgnet, alle dager i året på vår døgnvakt telefon 35012155. Dør en person alene eller at det er et unaturling dødsfall, vil det være nødvendig at politiet blir varslet.
Vi transporterer avdøde til nærmeste naturlige kapell dersom avdøde legges i kiste hjemme. Dersom dette ikke er ønskelig/mulig kjøres avdøde til sykehus kapellet, for senere å avtale med familien kjøring til det aktuelle kapell/bårehus.

 

 

Ved dødsfall på sykehus eller sykehjem

På sykehuset og sykehjem vil personalet ofte tilby en minnestund på rommet, og varsle lege for syning. De vil også tilby å ringe begravelsesbyrået, slik at vi kan ringe pårørende når det passer familien. Noen vil ringe direkte med oss selv. I samtalen da vil vi bestemme et tidspunkt for en konferanse med oss, og eventuelt avtale overføring til kapell/bårehus hvis familien ønsker å være med på det.

 

Ved dødsfall i utlandet

Ta kontakt med begravelsesbyrået for råd om hjemtransport, vi ringer med den nærmeste norske ambassade de som skal kontaktes. Ved dødsfall i Norden vil NAV dekke utgiftene til transport. I resten av verden vil forsikringsselskapet dekke dette om avdøde hadde reiseforsikring, hvis ikke må pårørende dekke dette selv. Skjedde dødsfallet i forbindelse med arbeid, kan andre regler gjelde.