Begravelse og kremasjon

En seremoni kan foregå ved kirkelig, humanetisk, borgerlig eller annen religion. Vi kan bistå ved alle seremonier, eller pårørende kan velge å stå for gjennomføringen selv.

Alle som er medlem av Den norske kirke eller en frikirke, kan få prest i seremonien. Da er det den kristene liturgien som følges.

Det kan være vanskelig å ta stilling til kistebegravelse eller kremasjon. Ofte er det tradisjon som avgjør eller det kan være at gravstedet som ønskes brukt, er tidsfredet for kister. Innholdet i seremonien er likt, men ved kremasjon foregår jordpåkastelse(hvis det er aktuelt) inne og kisten senkes i kapellet eller bæres ut i bårebilen. Hvis avdøde hadde et ønske om kremering, må dette følges hvis det et er skrevet ned og datert. Kremasjon kan skje med mindre det var kjent at dette var i strid med avdødes og/eller nærmeste families ønske.

Begjæring om kremasjon skrives under av den som sørger for avdødes gravferd. Transport i forbindelse med kremasjon dekkes av NAV.

Når kremasjonen har funnet sted, får familien et brev fra kirkevergen om at urnen har kommet tilbake.(vanligvis ca 3 uker) Det spørres i brevet om familien ønsker å være med når urnen settes ned, eller om dem på kirkegården skal gjøre det.

Noen ønsker askespredning på sjøen eller i fjellet, dette må søkes om hos Fylkesmannen.