Informasjon om offentlige papirer og personalia:

- Vi orienterer litt om skjema til tingetten, litt om gravferdsstøtte fra LO og

  om offentlig gravferdsstøtte.                                                                             

- Vi melder til tingretten, folkeregister, Nav, den som skal forette, organist, solist og kirkegården,

  vi trenger da fødselsnummer, pers.nr, adresse og telefon nr til de som er arvinger.

- Hvem kan være ansvarlig for begravelsen, se Gravferdsloven

-  Kirkelig-, borgelig-, humanetisk seremoni. Eller annen religion.

- Skal det være kremasjon eller jordbegravelse.

 

Overføring fra sykehus/institusjon til kirke/kapell:

- Er dette noe dere har lyst til å bli med på? Noen har lyst til å følge avdøde ved overføringen,

  dette er og en anledning for å se avdøde en siste gang.

  Andre vil at dette er noe vi gjør i stillhet. Hvilken type kiste ønsker dere å bruke? 

 

 Seremonien:

- Ved første kontakt på telefon har vi som regel avklart seremonisted og hvem som skal forette.

- Vi snakker om motiv for forside på sangprogram. Dere kan bruke av våre motiver sammen

  med eget bilde eller bare eget bilde.

- Ønsker dere å bruke 3 salmer inne eller er det aktuelt med solosang, ved 1 til 2 solosanger,

  da blir det 2 fellessanger inne, og en salme ute ved grava. (Ikke ved kremasjon)

- Vi setter opp aktuelle fellessanger og solosanger. Setter også opp hvem dere ønsker til å synge.

  Dette endrer vi senere dersom det er behov.  

 

Dødsannonse:

- Dødsannonse går vi igjennom, dersom begravelsesdag er bekreftet, dere er fornøyd med

  utformingen, så sender vi den til avisen. Eventuelt flere aviser.

 

Blomster på båre og i seremonirommet:

- Vi ser på bilder av blomster fra den nærmeste familie og eventuelt behov for pynt i kapell/kirke.

  Vi kan bestille dette for dere, eller dere reiser i butikken selv.

  Vi bruker Blomsterhuset. TLF: 35 01 40 78 

 

Gravsted:

- Er det snakk om et nytt gravsted (enkel eller dobbel grav),

  eller er det et gammelt gravsted dere ønsker å bruke.

  Det er en fredningstid på 20 år for å bruke en grav på ny.

  Dersom det står eksisterede gravstein på grava, kommer vi inn på om dere ønsker at vi

  inngraverer nytt navn på den og eventuelt pusser opp gammel inskripsjon.

  Det kan også være aktuelt å slipe ned den gamle steinen, for å få plass til et eller to navn til.

  Dette blir ca halv pris av ny stein.

 

Minnesamvær:

- Ønsker dere minnesamvær ute en plass, går vi gjennom mulighetene,

  dere kan bestille selv eller vi ordner dette.